Hyvinvointia musiikista

Musiikin kuuntelu ja soittaminen on mukavaa ajanvietettä ja monelle rakas harrastus. Sillä on kuitenkin tutkimusten mukaan myös lukuisia positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Musiikkia käytetäänkin siksi jopa terapian apuna muun muassa dementia- ja masennuspotilailla. Hyödyt ovat tieteellisesti todistettuja ja niistä pääsee nauttimaan niin kuuntelemalla musiikkia, laulamalla kuin soittamallakin.

Vaikutukset aivoihin

Musiikki aktivoi ja stimuloi aivoja tehokkaasti kaiken ikäisillä ihmisillä, mutta erityisesti lapsilla. Aivojen verenkierto lisääntyy musiikkia kuunnellessa ja aivojen hermosoluja sisältävä harmaa aine lisääntyy. Musiikin avulla voidaan kohentaa muistia ja hahmotuskykyä sekä tukea aivojen toimintakykyä. Vaikutukset aivoissa ovat hyvin laaja-alaisia ja alkavat lähes välittömästi musiikkia kuullessa. Musiikin kuuntelu on tutkimusten mukaan edistänyt jopa aivohalvauksesta paranemista.

Mielialan kohentaminen ja tunteiden käsittely

Monet käyttävät musiikkia apuna vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Tämä on hyödyllistä, sillä musiikin kuuntelu tuottaa mielihyvää ja virkistää mieltä. Musiikki tuottaa niin sen kuulijalle kuin soittajallekin iloa. Musiikin avulla voidaan kuitenkin hyvän olon ja ilon lisäksi kokea muitakin tunteita, kuten surua tai haikeutta. Siitä voi olla apua eri elämäntapahtumia käsitellessä. Usealle meistä onkin tuttua palata esimerkiksi muistelemaan menneitä tiettyjen kappaleiden parissa.

Stressin lievittäminen

Stressitasot voivat laskea musiikin avulla, sillä musiikki tutkitusti laskee verenpainetta ja hidastaa sydämen sykettä. Vilkkaan ja levottoman mielen voi saada rauhoittumaan tehokkaasti erityisesti laulamalla tai soittamalla, mutta myös pelkkä musiikin kuuntelu auttaa, sillä se aktivoi aivoissa ja kehossa samoja vaikutuksia kuin musiikin tuottaminen. Taustalla soiva rauhallinen musiikki voi parantaa myös keskittymis- ja suorituskykyä esimerkiksi opiskellessa. Energisellä musiikilla voidaan taas parantaa vireystasoa ja virkistäytyä vaikka tauon aikana.

Hauskaa ajanvietettä

Mitä olisivatkaan juhlat ilman musiikkia? Menevällä kappaleella saadaan kohotettua tunnelma kattoon. Yhdessä soittaminen, laulaminen ja musiikin kuuntelu on mukavaa yhteistä tekemistä ja ajanvietettä. Musiikkimaku tai -harrastus voi olla hyvä yhdistävä tekijä, jonka avulla voi luoda uusia tuttavuuksia tai jopa ystävyyssuhteita, jotka ovat myös osaltaan erityisesti mielen hyvinvointia suojaavia tekijöitä. Musiikin hyödyt ovat siis kiistattomia ja monipuolisia. Näihin hyötyihin pääsee helposti käsiksi ihan pienelläkin musiikinkuuntelutuokiolla päivässä.