Perusta musiikkikoulu

Musiikki on ala, jolla riittää kysyntää. Monet lapset ja nuoret harrastavat musiikkia sen eri muodoissa. Yleisimpiä ovat erilaiset muskarit ja yksityiset musiikkitunnit. Koska musiikkiharrastukselle on kysyntää, musiikkikouluja perustetaan jopa pienille paikkakunnille. Musiikkikoulu onkin siis yksi hyvä keino työllistää itsensä musiikkimaailmassa. Musiikkikoulun perustaminen vaatii kuitenkin työtä ja rahoitusta. Useinkaan yrittäjät eivät pärjää omalla rahallaan, vaan yrityksen perustamista varten tarvitaan myös lainarahoitusta. Sitä tarjoaa esimerkiksi Qred, jolle voi lähettää hakemuksen suoraan netissä.

Musiikkikoulua varten tarvitaan esimerkiksi tilat, jotka yleensä vuokrataan. Sen lisäksi instrumentteja täytyy olla moneen lähtöön. Instrumentteja on myös oltava useita kappaleita, jotta musiikkikoulussa voi olla samaan aikaa monia oppilaita. Yleensä nuotit ja muu tunneilla käytettävä materiaali kuuluu musiikkikoulun lukukausimaksuun. Tähän materiaaliin tulee varata tietty määrä kuluja.

Yleensä musiikkikoulun perustajilla on itsellään vahva tausta musiikin parissa. Monesti siis myös perustajat toimivat musiikinopettajina yrityksessään. On kuitenkin selvää, että opettajia täytyy hankkia erikseen jokaiseen instrumenttiin. Myös eri tasoisia ja eri ikäisiä opiskelijoita opettavat opettajat tulee palkata erikseen. Näin tulevat oppilaat voidaan jakaa iän ja taitotason mukaan oikeille opettajille. Mitä suurempaa musiikkikoulusta kaavaillaan, sitä enemmän opettajia tulee palkata.

Yrittäjän elämää

Musiikkikoulun omistajan tulee varautua yrittäjän elämään ja siihen, että välttämättä heti alusta musiikkikoulu ei tuota kovinkaan paljon. Oppilailla menee aikaa, että he löytävät uuden musiikkikoulun. Sen vuoksi markkinointi on tärkeässä osassa ja siihen tulee panostaa. Markkinointi tekee uuden yrityksen näkyväksi ja tuo mahdollisesti suuren määrän uusia asiakkaita musiikkikoululle. Joskus voi käydä jopa niin hyvin, että kaikki oppilaspaikat varataan heti ensimmäisenä lukuvuotena. Tällöin yrittäjä voi huoletta maksaa palkkaa työntekijöilleen, kuitata vuokran ja maksaa kaikki yrityksen laskut. Jo ensimmäisistä kuukausista lähtien yrittäjän on mahdollista maksaa palkkaa myös itselleen, mikäli yritys lähtee hyvin käyntiin.

Yrittäjän elämä eroaa kuitenkin huomattavasti tavallisen palkansaajan elämästä. Yrittäjän tulee huolehtia yrityksestä ja pitää esimerkiksi kirjanpito ajan tasalla. Sitä varten voi palkata ammattilaisen, mikä onkin suositeltavaa erityisesti silloin, kun yrityksellä on palkattua työvoimaa ja paljon tuloja ja menoja. Myös palkanlaskijaa käytetään yleisesti ulkoistettuna työvoimana. Ammattitaitoinen palkanlaskija osaa hoitaa verot ja muut vähennykset sekä toimittaa kaikki muut tarvitut tiedot esimerkiksi verottajalle. Kaikkea ei siis kannata tehdä itse, sillä yrittäjän aika ei riitä kaikkeen.